Drauge

(DRAW-ged)
Variations: GIENGANGER
In the lore of the ancient Norse people, adrauge was created when a powerful necromancer died and returned as a vampiric REVENANT. It was an exceptionally physically strong being, killing anyone who entered its tomb with a single blow to the head. Eye contact with a drauge must be avoided at all cost, as it could steal vital önd ("breath") and kill someone.
Once a drauge comes into being, it is simplyavoided by never entering into its burial chamber. Runes can be carved onto the gravestone to keep it trapped in its chamber, preventing it from leaving. It is very rare to hear stories of a drauge wandering the countryside.
After the introduction of Christianity, the drauge was able to be destroyed if it was reburied in a Christian cemetery or had a mass said for it. Eventually, it was replaced altogether with the DRAUGR, an evil undead corpse of someone who had drowned at sea (see UNDEATH).
Source: Crabb, Crabb's English Synonymes, 287; Curran, Vampires, 93; Henderson, Norse Influence on Celtic Scotland, 106; Vicary, An American in Norway, 119

Encyclopedia of vampire mythology . 2014.

Look at other dictionaries:

  • drauge — draugè adv. 1. Mž135, DP176, BPII16 viename būryje, kartu, ne atskirai: Eikš draugè K. Eik su manim drauge J. Visi draugè važiuosim J.Jabl. Da kol kas visi drauge gyvenam Gs. Vežkis muni jauną draugè su skrynele Kl. Rūteles skynė, vainiką… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • drauge — draugè prv …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • draugė — draugė̃ dkt. Mėgstu léisti vãkarus brangių̃ žmonių̃ draugėjè …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • draugė — 1 draugė̃ sf. (4) 1. draugystė, draugavimas: Koki draugė̃ yra teisybės su neteisybe? DP319. Sėbrauju, draugę turiu su kuo SD371. Pamesk piktas draugès, piktus pajunkimus ir papročius DP108. Sergėkis ir draugės tokių falšierių SE173. 2. SD23… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • draugė — 2 draugė sm. draugas: Buvo vienas lygus draugė, lygiai senas, lygiai daug matęs ir kentęs Vaižg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • draugė — draũgas, draũgė dkt. Mẽs ẽsame geri̇̀ draugai̇̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • draugenti — draugenti, ẽna, ẽno tr. į draugę kviesti: Margasai genelis pušelę kalena, ė mūsų berneliai mergeles draugẽna Dglš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • draugelė — draugẽlė sf. (2) Dr, Kal, draugelė̃ (3b) euf. mėšlas, išmatos (ppr. karvės): Draũgelę karvės pritverk prie skaudulio J. Tą mostį dirbant, reik imti šviežios karvės draugelės S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • draugas — 2 draũgas sm. (4), ė sf. (2), ė̃ (4); SD126 1. J asmuo, su kuriuo palaikomi artimi, pasitikėjimu, meile pagrįsti santykiai, bičiulis: Nuo pat mažumės jie geriausi draugaĩ Sb. Ji mano draugė̃ Š. Visos mano draũgės ištekėjo Kp. Čia nebėra mano… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vienas — 2 vienas, à pron. (3) 1. def. R, R112, MŽ, MŽ146, M, LL220, ŠT48, DŽ nurodo asmenį ar daiktą, kuris yra tiesioginis veiksmo ar būsenos subjektas, arba pažymi, kad veiksmą atlieka veiksmo subjektas savo jėgomis, kitiems nepadedant, neprisidedant …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.